HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

HISTÓRIA

Ochrana životného prostredia nesmú byť nikomu ľahostajné. Jednou z najväčších ekologických výziev je správne nakladanie s odpadmi. V odpadoch sa nachádzajú rôzne druhy materiálov, ktoré sa po dôkladnom vytriedení, prípadne spracovaní môžu opäť stať surovinou v ďalšom výrobnom procese. Táto myšlienka bola podnetom pre založenie spoločnosti TAVAL s. r. o. v roku 1996.

Firma vznikla za účelom hutníckeho spracovania hliníkových odpadov na hliníkové zliatiny sekundárneho tavenia s presným chemickým zložením. Vzhľadom na charakter výroby bol aj názov firmy odvodený od predmetu činnosti:

TAV ako tavenie, Al ako alumínium (hliník).

ČINNOSŤ

A.N.T. Prešov, spol. s .r. o. je dcérskou spoločnosťou TAVAL s. r. o.
Prechod práv na prevádzkovanie činnosti recyklácie prešiel zo spoločnosti TAVAL s .r. o. na A.N.T. Prešov, spol. s r .o. 

Nosnými činnosťami spoločnosti sú najmä dve oblasti:

1. Kompletný reťazec spracovania odpadov z hliníka a iných neželezných kovov

Zabezpečením zberu, výkupu, zhromažďovania, úpravy, triedenia a preprave širokej škály odpadov.


2. Hutnícke spracovanie odpadov z hliníka a jeho zliatin

Finálnym výrobkom sú hliníkové zliatiny vo forme bločkov, pyramíd a granulátu. Hliníkové zliatiny sú vyrábané podľa technických noriem EN, DIN, STN, alebo na základe presných požiadaviek odberateľov.

NAPÍŠTE NÁM

© 2024 Všetky práva vyhradené pre A.N.T. Prešov, spol. s r.o. |Ochrana osobných údajovCookies Tvorba web stránok MI:SU DESIGN s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.