PROJEKTY

Projekt

Naturpack

 

Projekt

Miesta preč

 

Projekt

Webinár

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov

ZMLUVA

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZOBRAZIŤ VIAC

Projekt

Technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov

ZOBRAZIŤ VIAC

KÚPNA ZMLUVA - STAVBA

Zmluva o zakúpení stavby - ZVEREJNENÉ 10.5.2022

ZOBRAZIŤ VIAC

KÚPNA ZMLUVA - POZEMKY

Zmluva o zakúpení pozemkov - ZVEREJNENÉ 10.5.2022

ZOBRAZIŤ VIAC

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - STAVBA

Dodatok ku kúpnej zmluve stavby - ZVEREJNENÉ 8.6.2022

ZOBRAZIŤ VIAC

Dodatok 1

Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZOBRAZIŤ VIAC

PRÍLOHA 1

Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP

ZOBRAZIŤ VIAC

PRÍLOHA 2

Predmet podpory NFP

ZOBRAZIŤ VIAC

PRÍLOHA 3

Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti

ZOBRAZIŤ VIAC

PRÍLOHA 4

Podrobný rozpočet projektu

ZOBRAZIŤ VIAC

ZÁPISNICA 1

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - stavebný dozor

ZOBRAZIŤ VIAC

ZÁPISNICA 2

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - realizačná projektová dokumentácia

ZOBRAZIŤ VIAC

Zápisnica 3

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - stavebné práce

ZOBRAIZŤ VIAC

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo - ZVEREJNENÉ 3.11.2022

ZOBRAIZŤ VIAC

Kúpna zmluva

Zmluva o zakúpení pozemkov a stavby LV č. 1938 - ZVEREJNENÉ 9.11.2022

ZOBRAZIŤ VIAC

Zmluva o Dielo

Rekonštrukcia existujúcich hál

ZOBRAIZŤ VIAC

Kúpna zmluva - pozemky

Zmluva o zakúpení pozemkov LV č. 2268 - ZVEREJNENÉ 9.11.2022

ZOBRAZIŤ VIAC

Kúpna zmluva - pozemky

Zmluva o zakúpení pozemkov LV č. 2153 - ZVEREJNENÉ 9.11.2022

ZOBRAZIŤ VIAC

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

Dodatok k Zmluve o zakúpení pozemkov a stavby LV č. 1938 - ZVEREJNENÉ 14.11.2022

ZOBRAZIŤ VIAC

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve pozemkov

Dodatok k Zmluve o zakúpení pozemkov LV č. 2268 - ZVEREJNENÉ 14.11.2022

ZOBRAZIŤ VIAC

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve pozemkov

Dodatok k Zmluve o zakúpení pozemkov LV č. 2153 - ZVEREJNENÉ 14.11.2022

ZOBRAZIŤ VIAC

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Technologická linka na drvenie a separáciu vstupných kovových odpadov

ZOBRAZIŤ VIAC

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Taviaca pec s príslušenstvom na vsádzkovanie odpadov a odlievanie výrobkov

ZOBRAZIŤ VIAC

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Technologická linka na zbavovanie povlakov

ZOBRAZIŤ VIAC

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Technologická linka na drvenie a separáciu vstupných kovových odpadov

Zverejnené 25.7.2023

ZOBRAZIŤ VIAC

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva- Taviaca pec s príslušenstvom na vsádzkovanie odpadov a odlievanie výrobkov

Zverejnené 25.7.2023

ZOBRAZIŤ VIAC

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Technologická linka na zbavovanie povlakov

Zverejnené 25.7.2023

ZOBRAZIŤ VIAC

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 04.05.2023

Zverejnené 13.9.2023

ZOBRAZIŤ VIAC

Príloha č.1

k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.05.2023

ZOBRAIZŤ VIAC

Dodatok č. 2

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

ZOBRAZIŤ VIAC

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Čelný nakladač

ZOBRAZIŤ VIAC

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Manipulátor

ZOBRAZIŤ VIAC

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Vysokozdvižné vozíky

ZOBRAZIŤ VIAC

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Čelný nakladač

Zverejnené 20.11. 2023

ZOBRAZIŤ VIAC

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva- Manipulátor

Zverejnené 20.11. 2023

ZOBRAZIŤ VIAC

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Vysokozdvižné vozíky

Zverejnené 20.11. 2023

ZOBRAZIŤ VIAC

NAPÍŠTE NÁM

© 2024 Všetky práva vyhradené pre A.N.T. Prešov, spol. s r.o. |Ochrana osobných údajovCookies Tvorba web stránok MI:SU DESIGN s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.