VÝROBA

SORTIMENT

Sme producentom sekundárnych hliníkových zliatin vo forme ingotov, zrezaných pyramíd, resp. granúl vyrábaných podľa noriem EN, DIN, STN, ČSN a požiadaviek zákazníkov.

Pojem „sekundárny hliník“ označuje hliník vyrobený tavením odpadového kovu (môže sa jednať o „nový odpad“ zo spracovania hliníka alebo „starý odpad“ z použitých hliníkových výrobkov). Pojem „sekundárny“ vyjadruje, že tento materiál nebol vyrobený primárnym spôsobom z rudy, ale recykláciou sekundárnym spôsobom.

Sekundárne zliatiny hliníka sú využívané hlavne na výrobky v automobilovom, potravinárskom, farmaceutickom a oceliarenskom priemysle.

SPRACOVANIE HLINÍKA

Výroba hliníkových zliatin zahrňuje činnosti od kvalitného vytriedenia odpadov, cez úpravu frakcie, až po odliatie finálneho produktu. Počas celého výrobného procesu kontrolujeme chemické zloženie taveniny iskrovým spektrometrom. Priebeh výroby je od vstupnej kontroly, cez výrobnú, až po výstupnú kontrolu, podrobne dokumentovaný.

Ku každej tavbe vystavujeme atest o chemickom zložení zliatiny.

Vstupné parametre

Vstupná kontrola materiálu/odpadu – určenie kvality, pri ktorej sa sledujú parametre ako obsah hliníka, železa a ocele, iných neželezných kovov okrem hliníka, obsah nekovových látok (organické látky, inerty, minerály...) a obsah vlhkosti. Podľa týchto faktorov sa stanoví postup spracovania.

NAPÍŠTE NÁM

© 2024 Všetky práva vyhradené pre A.N.T. Prešov, spol. s r.o. |Ochrana osobných údajovCookies Tvorba web stránok MI:SU DESIGN s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.