RECYKLÁCIA ODPADOV OBSAHUJÚCICH KOVY

Žijeme v dobe ubúdajúcich surovinových a energetických zdrojov, ktoré je možné vo veľkej miere pozitívne ovplyvniť efektívnou recykláciou, poskytujúcou priaznivé technicko-ekonomické a ekologické východisko.

Pozitíva recyklácie hliníka pre životné prostredie je možné charakterizovať najmä týmito ukazovateľmi:

 1. 1. úspora energií a zníženie produkcie škodlivín – recykláciou sa ušetrí viac ako 95 % energie spotrebovanej pri výrobe primárneho hliníka, čím sa zároveň aj znižuje množstvo vyprodukovaných emisií, vrátane emisií skleníkových plynov o viac ako 90%
 2. 2. efektívnejšie využitie prírodných zdrojov – recykláciou 1 kg hliníka sa ušetrí 8 kg bauxitu,
  4 kg chemických produktov , ktoré sú potrebné pri výrobnom procese
 3. 3. výrazné zníženie zaťaženia skládok odpadov – výroba recyklovaného hliníka z odpadu šetrí zaťaženie skládok o cca 85% oproti výrobe primárneho hliníka
 4. 4. zvyšovanie spoločenskej zodpovednosti a nárast záujmu o ochranu životného prostredia
 5. 5. výroba nových výrobkov z odpadu

Pri triedení odpadu v domácnostiach a v podnikoch sa stretávame s tradičným a prežitým nezáujmom o separáciu kovových odpadov na báze hliníka pre ich nízku hmotnosť, a domnelú väčšiu prácnosť pri separácii. Opak je však pravdou.

Máme viac ako 25 ročné skúsenosti so spracovávaním tenkostenných kovových odpadov na báze hliníka pokročilými technológiami s prívlastkom BAT (Best avialable technique), ktoré zabezpečia spracovanie odpadov najmodernejšími dostupnými prostriedkami prihliadajúc k maximálne možnej dosiahnuteľnej ochrane životného prostredia.

RECYKLUJEME:

Hliníkové odpady a kovové obaly

Hliníkové odpady a kovové obaly

 • fólie, tiež potlačené, podložené papierom, obsah Al viac ako 30%
 • skrutkovacie uzávery od alko aj nealko nápojov, viečka
 • nápojové plechovky, obaly z paštét, alobal, kelímky z čajových sviečok, obal z kávových kapsúl
 • misky od potravín, hliníkové príbory, riad, „ešusy“, hrnce a náradie
 • koncovky žiaroviek
 • použité fólie od jogurtov, termixov, rybích šalátov, syrov...
 • obaly pre farmaceutické, kozmetické výrobky - sprejové nádobky, tuby, uzávery liekoviek a infúznych roztokov
 • sudy, kanvy, stanové konštrukcie, lehátka, Al žalúzie, plechy, bloky motorov, Al okenné rámy, dvere, profily a iný šrot na Al báze
Elektrický a elektronický šrot

Elektrický a elektronický šrot

 • PC technika vrátane monitorov
 • Kancelárska technika
 • Sálové výpočtové systémy
 • Všetky typy telefónnych ústrední
 • Rádiokomunikačná technika
 • Oznamovacia a zosilňovacia technika
 • Samostatné dosky plošných spojov
 • Reléové systémy a samostatné relé všetkých typov
 • Integrované obvody, polovodičové prvky a pasívne súčiastky
 • Káble silové a komunikačné
 • Nízkonapäťové zariadenia (ističe, stýkače a pod.)

Sme schopní prijať a spracovať kombinované materiály so železnými či inými prvkami, aj znečistené povlakmi z dôvodu použitia technológie na drvenie a separáciu jednotlivých prvkov alebo použitia technológie na odstraňovanie povlakov.

NAPÍŠTE NÁM

© 2024 Všetky práva vyhradené pre A.N.T. Prešov, spol. s r.o. |Ochrana osobných údajovCookies Tvorba web stránok MI:SU DESIGN s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.